PHẠM VĂN, K.; HOÀNG THẾ VŨ; ĐỖ ĐỨC TRÍ; LÊ DUY BÌNH; HÀ ĐỨC GIANG; PHẠM THÀNH ĐẠT; DƯƠNG TIẾN NGUYỆN. Researching, manufacturing porous propellant used for K-59 ammunition in the laboratory. Journal of Military Science and Technology, [S. l.], n. 80, p. 106–113, 2022. DOI: 10.54939/1859-1043.j.mst.80.2022.106-113. Disponível em: https://en.jmst.info/index.php/jmst/article/view/398. Acesso em: 5 oct. 2022.