TÔ, L.; VŨ NGỌC TOÁN; ĐỒNG NGỌC PHÚC; TRẦN XUÂN TRÚC; VŨ MINH TRANG; TRẦN THỊ THU THỦY; PHAN MINH GIANG. Structures of phenolic compounds isolated from Eupatorium adenophorum. Journal of Military Science and Technology, [S. l.], v. 85, p. 59–64, 2023. DOI: 10.54939/1859-1043.j.mst.85.2023.59-64. Disponível em: https://en.jmst.info/index.php/jmst/article/view/638. Acesso em: 22 may. 2024.