Inverse kinematic analysis of the shipborne launcher

132 views

Authors

  • Tran Xuan Dieu (Corresponding Author) Institute of Missile, Academy of Military Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.80.2022.149-155

Keywords:

Roll angle; Pitch angle; Heave translation; Elevation shaft angle; Azimuth shaft angle.

Abstract

In this paper, the reverse kinematic model of the shipborne launcher with the stabilized elevation and azimuth angle is investigated. These results are motion laws of the elevation and azimuth shaft angle determined. These rules are the basis for the design of the controller and the mechanical design of this type of launcher.

References

[1]. Yanpeng Dong, “Dynamic simulation of shipborne vertical Launching System”, International Conference on Education, Management and Computing Technology, pp. 422-426, (2018).

[2]. Phan Văn Chương, “Khảo sát ảnh hưởng của các bộ giảm chấn đa chiều đến quá tải tác dụng lên tên lửa đối hải lắp trên tàu hải quân”, Tuyển tập công trình hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc, tr. 15-20, (2014).

[3]. Tăng Xuân Long, “Xây dựng bài toán động lực học phóng tên lửa KH35-E trên tàu hải quân”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, số 21, tr. 37-48, (2012).

[4]. Ahmed A.Shabana, “Computational Dynamics”, John Wiley & Sons, Inc. pp. 95-150, (2001).

[5]. http://www.vncold.vn

[6]. Tăng Xuân Long, “Về một giải pháp xác định nội lực liên kết các khâu của bệ phóng vũ khí phá vật cản FMV-T2-HQ đặt trên xuồng CV-01”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, số Đặc san Cơ học và Điều khiển thiết bị bay, tr. 184-190, (2021).

[7]. Nguyễn Lạc Hồng, “Khảo sát dao động lắc của tàu hải quân khi bắn tên lửa rải nhiễu PK-16”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự, số 52, tr. 247-255, (2014).

[8]. Nguyễn Trung Kiên, Lê Trần Thắng, “Pháo phòng không tầm thấp 37mm-2N đánh đêm bán tự động-Thuyết minh kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng”, NXB QĐND (2017).

Published

28-06-2022

How to Cite

Trần, X. D. “Inverse Kinematic Analysis of the Shipborne Launcher”. Journal of Military Science and Technology, no. 80, June 2022, pp. 149-55, doi:10.54939/1859-1043.j.mst.80.2022.149-155.

Issue

Section

Research Articles